O tym się mówi

T-Mobile dla przediębiorców: ruszył konkurs MagentaBiznes (www.telepolis.pl)

T-Mobile ogłosił konkurs, w którym firmy mogą wygrać usługi...
Jaki laptop wybrać? Co kupić dla dziecka? Polecane... (www.dobreprogramy.pl)
Zbliża się dzień dziecka, więc w zestawieniu na maj postanowiliśmy...

Czym jest ewidencja czasu pracy?

We wszystkich firmach, instytucjach, urzędach, biurach i przedsiębiorstwach różnego rodzaju, wymogiem, jaki ciąży na pracodawcy jest prowadzona ewidencja czasu pracy. Jest to obowiązek przewidziany w prawie pracy. Jeśli ewidencja czasu pracy w danej firmie nie jest prowadzona, pracodawca może zostać ukarany grzywną, gdyż poczytuje się to wykroczenie jako działanie przeciwko prawom pracownika.Ewidencja czasu pracy ma na celu…

Ewidencja czasu pracy ma na celu przede wszystkim kontrolowanie ilości godzin, jakie pracownik spędza na czynnościach przewidzianych w umowie podpisanej z pracodawcą. Ewidencja czasu pracy prowadzona jest też dla poprawnego ustalenia jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi z tytułu wykonywania przez niego określonych czynności oraz dla ustalenia wszelkich innych należnych mu świadczeń i przywilejów. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w różny sposób. Najbardziej standardowym, stosowanym w większości instytucji jest zakładanie każdemu pracownikowi kart ewidencyjnych, na których wpisuje się godzinę rozpoczęcia i zakończenia każdego dnia pracy, godziny nadliczbowe oraz zaplanowane urlopy.

Coraz częściej natomiast ewidencja czasu pracy prowadzona…

Coraz częściej natomiast ewidencja czasu pracy prowadzona jest w sposób elektroniczny za pośrednictwem specjalnego programu komputerowego.

Dołącz do dyskusji “Czym jest ewidencja czasu pracy?”

Odpowiedz

Wspomóż PAH

advert

Archiwum