Rolnictwo zrównoważone – co to jest ?

Rolnictwo zrównoważone – co to jest ?
rolnictwo zrównoważone

Rolnictwo zrównoważone to opracowana 40 lat temu koncepcja, której założeniem jest rozwój gospodarczy bez destrukcyjnego wpływu na środowisko naturalne. To odmiana rolnictwa intensywnego, której ideą jest czerpanie maksimum zysków z hodowli i upraw, a jednoczesne utrzymanie takiego stanu gleby, który będzie sprzyjał kontynuowaniu produkcji rolnej przez następne pokolenia.

Efektywna produkcja bezpiecznej żywności to właśnie rolnictwo zrównoważone. Zasady tego typu gospodarki to wyśrodkowanie pomiędzy wykorzystaniem najnowszych możliwości techniki i technologii, a ekologią w skali mikro i makro. Jedną z zasad jest racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, które korzystnie wpłynie na warunki bytowe rolnika i pracowników zatrudnionych w gospodarstwie.

Może Cię zainteresować: Jak fotowoltaika wpływa na gospodarstwo rolne?

Wady i zalety rolnictwa zrównoważonego

Jedną z najważniejszych zalet rolnictwa zrównoważonego jest myślenie przyszłościowe, gwarantujące rolniczą przydatność gleby oraz wydajność za kilkadziesiąt lat. Umożliwienie odnawiania się ekosystemu pozwala również uniknąć niektórych zabiegów agrotechnicznych, jak np. nawożenie, oszczędzając koszty i czas. Produkowana żywność jest zdrowsza, lepszej jakości i łatwiejsza do przechowywania.

Do wad tego sposobu gospodarowania można zaliczyć większy nakład pracy rolnika oraz wyższe ceny uzyskiwanych plonów. Opłacalność gwarantowana jest głównie w mniejszych gospodarstwach do kilkunastu hektarów. Za plus można jednak uznać akceptację społeczną oraz wysokie dopłaty z budżetu państwa i Unii Europejskiej dla rolników decydujących się na taki system pracy.

Sprawdź również: Zboża jare – wszystko co musisz wiedzieć!

Zasady produkcji integrowanej

Zasady produkcji zintegrowanej owoców i warzyw opierają się na właściwym wykorzystaniu warunków glebowych, specyfiki klimatu, składników mineralnych w glebie oraz ochrony roślin. Jej celem jest osiągnięcie zysków przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Podstawą produkcji jest płodozmian, nawożenie i ochrona roślin z wykorzystaniem środków chemicznych i nie chemicznych.

Close Menu